Nechte se hýčkat přírodní kosmetikou Oriflame


 

Oriflame pomáhá

 

 

Oriflame dětem

V České republice Oriflame pomáhá opuštěným a znevýhodněným dětem vyrůstajícím mimo biologickou rodinu v rámci projektu Oriflame dětem.

 

Od roku 2001 společnost Oriflame spolupracuje s Nadací Terezy Maxové dětem a za toto období na konto nadace putovala částka více než 11 mil. Kč. Finanční výtěžek je získáván především z prodeje dárkových předmětů a hraček kolekce Oriflame dětem.

 

 

Rozmarýna - Café Rozmar

Společnost Oriflame od srpna 2010 spolupracuje s obecně prospěšnou společností Rozmarýna a podporuje projekt Café Rozmar.

Rozmarýna se zaměřuje se na pomoc dětem v dětských domovech a také na podporu mladých lidí, kteří z dětského domova odchází a začínají žít svůj samostatný život. Spolupracuje s 12 zařízeními ústavní výchovy. Principem této spolupráce je poskytování dlouhodobé a osobnostní podpory. Svými projekty organizace připravuje děti v dětských domovech na odchod ze zařízení a učí je zvládat situace, které je v jejich samostatném životě čekají. Zároveň je však mladým lidem k dispozici ve chvíli, kdy už v dětském domově nejsou a poskytuje jim poradenství s podporu v otázkách bydlení, osobních problémů, ale i v oblasti hledání zaměstnání.

 

 

World Childhood Foundation

Každé dítě má právo na své dětství, na bezpečí, na radost, právo si hrát a objevovat život. Každé dítě má právo vyrůst a společensky a intelektuálně se rozvíjet. Mnoha dětem jsou ale tato práva, jejich nejzákladnější práva, upírána.

Proto se Oriflame stal spoluzakladatelem World Childhood Foundation. Jejím prostřednictvím můžeme pomoci těm nejohroženějším: dětem z ulice, sexuálně zneužívaným dětem a dětem umístěným v ústavech. Společně také pořádáme projekty zacílené na dívky a mladé matky – protože do této oblasti se pouští jen málokdo.

Oriflame podporuje World Childhood Foundation mnoha způsoby. Kromě přispění v podobě spolu-založení nadace také sponzorujeme množství projektů na trzích, na nichž působíme. V současné době Oriflame také podporuje projekty zaměřené na pomoc dětem v Estonsku, Litvě, Lotyšsku, Rusku a Polsku. Když se rozhodujete pro Oriflame, volíte také tuto pomoc – a umožňujete nám přispívat ještě víc. 

 

 


 

 
 
 
 
 
 
 
 
Toto nejsou oficiální stránky společnosti ORIFLAME CZECH REPUBLIC, spol. s r.o. Tyto stránky jsou osobními stránkami nezávislého kosmetického poradce Oriflame. Oficiální stránky společnosti naleznete na www.oriflame.cz